Asansör Sınıf ve Standartları

Sınıf I Asansörleri

İnsan taşımak amacıyla tasarlanmışlardır.

Sınıf II Asansörleri

Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan ancak gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir.

Sınıf III Asansörleri

Sağlık tesislerinde kullanılmak üzere sedye vb. taşımak için tasarımlanmış asansörlerdir. Sınıf IV AsansörleriEsas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir.

Sınıf V Asansörleri

Yalnızca küçük yüklerin taşınması için yapılmış, insanın giremeyeceği boyutları olan servis için kullanılan asansörlerdir.

Sınıf VI Asansörleri

Yüksek katlı ve trafikli binalar için tasarımlanmış, hızı 2,5 m/sn ve üstü hızlarda hareket eden asansörlerdir.